آرامش

آرامش سهم قلبی است که فقط در تصرف خداست.

قلبتان آرام و لحظه هایتان خدایی باد.

/ 1 نظر / 9 بازدید
پاییز

سلام سلام سلام مثه همیشه وبتون قشنگ و پر محتواست میدانم باران بهانه بود وگرنه تو هرگز با من تا انتهای کوچه زیر چترم نمی آمدی