اهمیت ارتباط در زندگی

مشکلات ارتباطی شایع ترین و مخرب ترین مشکلات در ازدواج های شکست خورده است .

درمانگران مدتهاست درک کرده اند که قدرت ارتباط غیرکلامی می تواند به اندازه و یا بیشتر از قدرت کلماتی باشد که انسانها در ارتباط به کار می برند. یکی از دلایل این مسئله این است که پیامهای غیرکلامی می توانند بارعاطفی را منتقل کنند.

زن ها ومردها در شیوه های برقراری ارتباط، با هم تفاوت هایی دارند. این تفاوت ها هم در نیروی برقراری ارتباط و هم درهدفی است که از ارتباط دارند .

بی پرده گویی یعنی صحبت کردن درباره ی خود یا فردی دیگر .بی پرده گویی به عنوان یک عامل بسیار مهم هم به ایجاد رابطه ای سالم و هم به ایجاد سلامت روانی به طور کلی کمک می کند .

/ 0 نظر / 11 بازدید