بدون شرح

به راستی که فاصله ها هیچ وقت حریف خاطره ها نمی شوند.

دوستانی که روزی نمی شناختیمشان امروز خاطره ساز لحظه های دلتنگیمان هستند.

براستی که محبت همیشه عمل می کند.


چشمک

/ 3 نظر / 4 بازدید
پاییز

سلام من که گفتم منتظرم شما به وبلاگم سر بزنید اون هم همیشه ولی نیومدید بیایید سر بزنید ممنون

حسین

خواهشـــی بـر لـب من هست ولـی تکـراری مـی شود دســت از اعـــدام دلـــم بــرداری ؟ دل من مـــال تو شد پـس دل خود را مَشِـکن بگذر از کشـتـن و ســرسختـی وخـود آزاری ثبــت کن محــض سند مصـــرع بعــدی مـــرا " تــو در اعمـاق دلـــم مثـــل خدا جــا داری "

حسین

خواهشـــی بـر لـب من هست ولـی تکـراری مـی شود دســت از اعـــدام دلـــم بــرداری ؟ دل من مـــال تو شد پـس دل خود را مَشِـکن بگذر از کشـتـن و ســرسختـی وخـود آزاری ثبــت کن محــض سند مصـــرع بعــدی مـــرا " تــو در اعمـاق دلـــم مثـــل خدا جــا داری "