تا اطلاع ثانوی تعطیل

می دانی یک وقت هایی باید روی یک تکه کاغذ بنویسی تا اطلاع ثانوی تـعطیــل است و بچسبانی پشت شیشه افـکارت باید به خودت استراحت بدهی دراز بکشی دست هایت را زیر سرت بگذاری به آسمان خیره شوی و بی خیال ســوت بزنی در دلـت بخنــدی به تمام افـکاری که پشت شیشه ی ذهنت صف کشیده اند آن وقت با خودت بگویـی بگذار منتـظـر بمانند !!!*

/ 0 نظر / 24 بازدید