صدای خدا را بشنویم.

دلنشین ترین  هم صحبت خداست چون ما با هر زبانی که با او سخن گوییم او با زبان دل با ما سخن می گوید .

هر گاه مدتی را با خدا خلوت کنیم آن وقت را از شیطان می گیریم. اما هر زمان که از خدا دور می شویم شیطان به ما نزدیکتر می شود.

/ 0 نظر / 9 بازدید