بعضی از آدما.........

بعضی آدمها با کاغذ کاهی نا مرغوب چاپ می شوند وبعضی با کاغذ خارجی.

بعضی آدمها تر جمه شده اند وبعضی تفسیر می شوند.

بعضی از آدمها تجدید چاپ می شوند وبعضی از آدمها فتو کپی آدمهای دیگرند.

بعضی از آدمها دارای صفحات سیاه وسفیداند وبعضی از آدمها صفحات رنگی و جذاب دارند.بعضی از آدمها قیمت پشت جلد دارند.

بعضی از آدمها با چند درصد تخفیف به فروش می رسند.بعضی از آدمها بعد از فروش پس گرفته نمی شوند.

بعضی ازآدمها را باید جلد گرفت.بعضی از آدمها را می شود توی جیب گذاشت وبعضی را توی کیف.

بعضی از آدمها نمایشنامه اند و در چند پرده نوشته و اجرا می شوند.بعضی از آدمها فقط جدول سرگرمی اند وبعضی ها معلومات عمومی.

بعضی از آدمها خط خوردگی و خط زدگی دارند وبعضی از آدمها غلط های چاپی فراوان .

ازروی بعضی از آدمها باید مشق نوشت واز روی بعضی آدمها باید جریمه نوشت

به راستی ما کدامیم؟..

قیصر امین پور

/ 0 نظر / 11 بازدید