بیاد بـــــــــــــــم

آه ای بم

بم صبور، مردمانت کو؟

آن زنان و مردان و کودکانت کو؟

آه ای بم

بم صبور، کوچه هایت کو

مأمن بازی هفت سنگ بچه هایت کو؟

آه ای بم

بم صبور، شور آوازت کو؟

نغمه پرداز گل پونه هایت کو؟

آه ای بم

بم صبور، نخل هایت کو؟

آن پریشان گیسوان دشت هایت کو؟

آه ای کودک آزرده ی بم

مویه بس کن

گر زدست نوازش گر مادرت

بر سرت سایه ای نیست

یا به دست پینه بسته ی پدرت

آب در پیاله ای نیست

آه ای فلک، ای زمین، ای طبیعت

گر به سینه ی کودکان بم

سوک مادر است

یا که مادری داغدیده ی

دردانه دختر است

بدان که بمت را

این بم صبور

تولدی دیگر است

آری، بمت را تولدی دیگر است.

تقدیم به مردمان سخت کوش بم. بمناسبت سالروز زلزله دلخراش بم

مهدی نجفیان

/ 3 نظر / 14 بازدید
b.s

ممنون از بازدیدتون...

b.s

ممنون از بازدیدتون...

مهدی اورسجی

سلام قلمتان سبز اندیشه تان بارانی روزگارتان نیک و پر از عشق و دوستی همیشه شاد و خوش و خرم باشید