فرسودگی شغلی چیست؟

فرسودگی شغلی نوعی اختلال است که به دلیل قرار گرفتن طولانی مدت شخص در معرض فشار روانی ، در وی ایجاد می شودو نشانه های فرضی آن نیز فرسودگی هیجانی ،جسمی و ذهنی است .ضمنا"عزت نفس فرد مبتلا به این عارضه کم می شود و احساس ناسودمندی می­کند.

 فرسودگی کاری ،در حقیقت نوعی از فرسودگی روانی است که با فشارهای روانی یا استرسهای مربوط به شغل و محیط کار توام گشته است . این اختلال در میان انواع مشاغل مشاهده می شود و با محرکهای تنش زایی مانند داشتن مراجعان بیش از حد در یک زمان نداشتن وقت کافی و فقدان حمایت یا قدر دانی مرتبط است. امروزه یکی از منابع اصلی فشار روانی"به عنوان عامل اصلی فرسودگی شغلی"عدم تخصص و مهارت در زمینه شغلی و کاری می باشدکه فرد در سازمان عهده دار آن است .

 

/ 0 نظر / 17 بازدید