جواز موفقیت

توقع نداشته باشید که خداوند از آسمان پایین بیاید و برایتان جواز موفقیت صادر کند.

آنکه باید جواز را صادر کند خودتان هستید.

اندرو ماتیوس

/ 3 نظر / 5 بازدید
پاییز

سلام خدا همیشه با ماست حتی یک لحظه تنهامون نمی گذارد خدا در قلب آدم هاست کافیه بگیم و شروع کنیم تا موفقیت همرامونه هر لحظه همرامونه