جذابیت

زیبایی های رفتاری ما عبارتند از:

1- آراستگی ظاهر

2- رعایت ادب

3-مهارتهای ارتباطی مانند خوب گوش کردن. دلسوز دیگران بودن و حمایت از آنها در موقع لزوم.

4- داشتن معلومات عمومی

5- حس شوخ طبعی

باید توجه کرد که جذابیت ترکیبی است از جذابیت فیزیکی و جذابیت رفتاری است و چه بسا جذابیت رفتاری ما آنقدر قابل توجه باشد که عدم جذابیت فیزیکی ما را بپوشاند و جامعه ما را به عنوان فردی جذاب بپذیرد.

/ 0 نظر / 17 بازدید