باران غزل
حرف هایی از جنس بلور
نویسنده: م-ن - چهارشنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩۱

نظام ارزشی مجموعه ای از بایدها و نبایدهای روانی واجتماعی است؛ ارزشها به عنوان شکل دهنده پایه های نظام رفتاری افراد دارای بیشترین تاثیر درکنش های انسانها می باشند. دربعد فردی وروانی نیز نظام ارزشهای فردی مهمترین منبع برای کنش متقابل با افراد جامعه است  از دیگر سو دربعد اجتماعی نظام  ارزشها مجموعه ای از عقاید ونگرش هایی است که فرد ضمن فرآیند جامعه پذیری آنان را از جامعه آموخته وبراساس همان آموخته ها اعمال وکنش های خود را با قواعد، هنجارها وقوانین جامعه هماهنگ می سازد


درنظام ارزشی هرفرد، مجموعه ای ازبایدها، نبایدها، اهداف، عقاید و هنجارهای گروهی وجود دارد که رویه های رفتاری هر فرد را مشخص می سازد، از این رو نظام ارزشی هر فرد مبنایی است که براساس آن هر فرد موقعیت وشرایط خود را درباره خویشتن وآنجه پیرامونش روی می دهد معنا می بخشد وبا توجه به آن، اهداف وآرمانهایی  را در نظر می گیرد.

افرادی که دارای نظام ارزشی قوی هستند، براساس اعتقادات وارزشهای خود عمل می نمایند و در بسیاری از موقعیت های زندگی نظیر کار، خانواده وارتباطات میان فردی واجتماعی به گونه ای عمل می نمایند که انگا ربرحوادث کنترل دارند، بنابراین این افراد درمواجهه با مشکلات، کمتر دچار تعارض می شوند. برعکس، افرادی که به نظام ارزشی خود پای بند نیستند ویا نظام ارزشی متعارضی با اجتماع را برمی گزیده اند، احتمال زیادی وجود ندارد که درمواجهه با ناملایمات وموانع زندگی، رفتارهای معقول وحساب شده ای از خود بروز دهند.

کدهای اضافی کاربر :


style="display:none">

فال حافظ


فال حافظ


Online User Online User

قالب میهن بلاگ تقویم جلالی


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

آمارگیر حرفه ای سایت

http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/mazhabi/60.gif www.shereno.com

قالب وبلاگ

تماس با ما

كد ماوس