باران غزل
حرف هایی از جنس بلور
نویسنده: م-ن - چهارشنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩۱

زندگی زیباست ای زیبا پسند

زیبه اندیشان به زیبایی رسند.

مسلما لازمه ی داشتن روحی لطیف و زیبا داشتن اندیشه های زیباست. تاثیر افکار و اندیشه های ما تا حدی است که نه تنها بر روح که بر جسم ما نیز تاثیر می گذارد. کسانی که دارای اندیشه ای زیبا پاک و مثبت هستند هم از روح و روانی زیبا برخوردارند و هم جسم سالمی دارند.

 


ادامه مطلب ...
نویسنده: م-ن - چهارشنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩۱

فرسودگی شغلی را تخریب تدریجی روحیه و اشتیاق در نتیجه گیری های روزانه و  استرس های فرضی ،که در کارو زندگی روزمره دیده می شود تعریف کرده اند.

 


ادامه مطلب ...
نویسنده: م-ن - چهارشنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩۱

نظام ارزشی مجموعه ای از بایدها و نبایدهای روانی واجتماعی است؛ ارزشها به عنوان شکل دهنده پایه های نظام رفتاری افراد دارای بیشترین تاثیر درکنش های انسانها می باشند. دربعد فردی وروانی نیز نظام ارزشهای فردی مهمترین منبع برای کنش متقابل با افراد جامعه است  از دیگر سو دربعد اجتماعی نظام  ارزشها مجموعه ای از عقاید ونگرش هایی است که فرد ضمن فرآیند جامعه پذیری آنان را از جامعه آموخته وبراساس همان آموخته ها اعمال وکنش های خود را با قواعد، هنجارها وقوانین جامعه هماهنگ می سازد


ادامه مطلب ...
نویسنده: م-ن - چهارشنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩۱

بیشتر افراد وقتی که صحبت از جذابیت می شود تنها جذابیت و زیبایی ظاهری را متصور می شوند در حالیکه جذابیت و زیبایی رفتاری را نادیده می گیرند.


ادامه مطلب ...
نویسنده: م-ن - چهارشنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩۱

رفتاری که ما در موقعیت های مختلف از خود نشان می دهیم به طور مستقیم تحت تاثیر تصور و پنداری است که از کل وجود خود داریم. وقتی فردی نسبت به کل وجود خود اعم از ویژگیهای ظاهری، توانایی های ذهنی، جسمانی، مسایل اخلاقی، مهارت های اجتماعی و کفایت کاری، تصور و ادارک منفی داشته باشد، این برداشت در مجموعه اعمال و رفتارش منعکس می گردد و باعث می شود در تعامل با دیگران نتواند سازگاری لازم را از خود نشان دهد اما از طرف دیگر خودپنداره مثبت کلید رشد و سازندگی فردی و اجتماعی است.

کدهای اضافی کاربر :


style="display:none">

فال حافظ


فال حافظ


Online User Online User

قالب میهن بلاگ تقویم جلالی


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

آمارگیر حرفه ای سایت

http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/mazhabi/60.gif www.shereno.com

قالب وبلاگ

تماس با ما

كد ماوس